49) Αικατερίνη Χαριτούδη

Σύντομα θα έχουμε το βιογραφικό της.