44) Βάιος Τερζούδης

Σύντομα θα έχουμε το βιογραφικό του.