37) πρεσβυτέρα Χρυσούλα Κούρτη

Σύντομα θα έχουμε το βιογραφικό της.